Hoppa till sidans innehåll

SÄKERHET


Säkerheten vid skjutning är viktig!

 

Ansvaret vid pistolskytte är stort och ligger helt på skytten själv. Vapnet ska alltid hanteras säkert så att vådaskott och liknande absolut inte ska kunna inträffa.

Varje vapen skall hela tiden hanteras som om det vore laddat. Kontrollera alltid att vapnet är oladdat efter skjutning, innan du lämnar över till eller tar emot vapnet från annan samt före vapenvård och annan hantering.

 

Mynningen på vapnet får under inga omständigheter riktas åt något annat håll än mot mål (tavla eller figur) uppsatt i målställningarna framför kulfånget. När skjutning inte pågår ska vapnet ha en säkerhetspropp eller säkerhetsbricka isatt. Vidare ska vapen endast laddas på skjutledares kommando.

 

Vid all förflyttning inom området skall vapen bäras i hölster eller i väska. Vid fältskytte eller annan aktivitet på fältet ska hölster användas, med hölster ökas säkerheten betydligt då all förflyttning och förberedelse för skjutning görs utan att man även behöver handskas med vapnet t.ex. fylla på magasinet och ta på sig hörselkåpor...

 

Det är viktigt för allas säkerhet att DU lär dig och följer nedanstående uppmaningar:

 • Vid kommando "ELD UPPHÖR" eller "AVBRYT" sluta omedelbart att skjuta, gör patron ur, sätt i säkerhetspropp eller säkerhetsbricka och lägg ned vapnet
 • Vem som helst som upptäcker en fara är SKYLDIG att kommendera "AVBRYT"
 • Betrakta alltid vapnet som laddat
 • Rikta ALLTID vapnet i skjutriktningen, dvs. mot skjutvallen/måltavlorna
 • Ladda ENDAST på kommando från skjutledaren
 • Gör alltid "patron ur" (töm vapnet på alla patroner) om någon störning inträffar
 • Lämna aldrig vapnet kvar på bänken vid markering om ingen tillsyn (vapenvakt) finns
 • Rör aldrig ett vapen utan ägarens tillstånd
 • Kontrollera att vapnet är tomt om du ger det till någon eller tar emot det
 •  Vänd dig aldrig om med vapnet i handen
 • Rör inte vapnet om någon finns framför dig på skjutbanan
 • Kontrollera alltid att vapnet är tomt före markering av måltavla
 • Bär inte omkring vapnet utan en propp i loppet alternativt en bricka över trumman.
 • Bär alltid vapnet höstrat eller i väska
 • Lek med vapen får ABSOLUT inte förekomma
 • Tänk på att agera säkert, hjälp till vid behov och var en god kamrat.

 

Åtgärd vid eldavbrott/vapenfel:


Om vapnet av någon anledning upphör att fungera under träningsskjutning får du sänka vapnet med pipan i skjutriktningen, göra patron ur och åtgärda felet. Alternativet är att du sänker vapnet med pipan i skjutriktningen och sträcker upp den handen i luften du inte skjuter med för att påkalla uppmärksamheten till skjutledaren.


Deltar du i tävling skall du sänka vapnet med pipan i skjutriktningen och påkalla skjutledarens uppmärksamhet genom att sträcka upp den handen du inte skjuter med i luften för att få vapenfelet bedömt. Om du försöker att rätta till ett vapenfel under skjutning men misslyckats, kan du inte åberopa vapenfel.

 

 

Läs mer om Säkerhetspropp och Säkerhetsbricka här

 

 

Film från Svenska Skyttesportförbundet:

 

 

Glöm inte att hörselskydd samt skyddsglasögon är obligatoriskt!!!

 

                                        

 

===================================================================

 

Sist men inte minst:

 

Skulle någonting allvarligt inträffa och Ambulans, Brandkår eller Polis behövs så ring 112 och uppge adress:

 

Gamla Boråsvägen nr. 80 i Göteborg.

 

Placera sedan om det är möjligt en person vid bommen in till banan som kan vinka in räddningspersonalen. 

 

Vid personskada/sjukdomsfall:

Undvik att lämna personen. En kompis närvaro betyder mycket i en akut situation.

Gör vad just du kan för att hjälpa den nödställde.

 

Här följer ett litet utdrag ur säkerhetshandboken:

 

När du ger första hjälpen

Första hjälpen sätts in direkt på olycksplatsen, ofta utan tillgång till hjälpmedel. Varje hjälpande hand i kedjan är lika viktig och all hjälp är värdefull. Den som kommer först till en olycksplats försöker bedöma vad som hänt. När det finns flera hjälpare på plats tar den mest erfarne kommandot. Den som tar kommandot skall skaffa snabb överblick över situationen och dess allvar samt bedöma behovet av att kalla på hjälp och ge första hjälpen.Gör vad du kan för att trygga säkerheten – de nödställdas, din egen och eventuella andras.

Gör så här:

 1. Ta reda på vad som hänt. Är det en olycka eller en sjukdomsattack?
 2. Kalla vid behov på hjälp genom att ringa 112.
 3. Gör vad du kan för att hindra eventuella ytterligare olyckor, rädda först personer med livshotande skador och flytta skadade i säkerhet.
 4. Ge den nödvändiga första hjälpen.
 5. Skydda och lugna den skadade och håll personen under uppsikt tills hjälpen kommer.

I väntan på ambulans eller läkare skall den som ger första hjälpen ge akt på den nödställdes livsfunktioner och eventuella förändringar samt vara beredd på att ge första hjälpen enligt de symtom och skador som personen uppvisar. Ge noga akt på förändringar i den nödställdes livsfunktioner och rapportera vidare till räddningspersonalen.

Det är viktigt att den som hjälper en nödställd lyckas etablera ett förtroende. Uppträd lugnt och vänligt, berätta vem du är och vad du håller på med och varför samt att hjälpen är på väg.

 

                  

===================================================================

Uppdaterad: 19 FEB 2017 16:26
E-post: This is a mailto link

 

Postadress:
Telegrafverkets PSF - Skyttesport
Box 262
43325 Partille

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

Se all info